Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” BUCURESTI

* CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR EUROPENE PENTRU MASURA 1.2.5 SI MASURA 3.2.2.  PE P.N.D.R. DIN F.E.A.D.R. * PROIECTARE LA FAZELE : - STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) - PROIECT TEHNIC (P.T) - DETALII DE EXECUTIE (D.E.) - EXPERTIZA SI DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) - P.T. SI D.E.

 

STUDII GEO-HIDRO ,CHIMIE, LUCRARI FORAJE

Copyright © 2010 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE

CONDITII DE PARTICIPARE

la

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL AL INCDIF-ISPIF BUCURESTI

 

 

Precizari cu caracter general

 

Candidatii

 

Pentru detalii suplimentare privind Conditiile de participare descarcati documentul in format PDF de aici