National Institute of Research and Development for Land Reclamation “ISPIF” Bucharest

* CONSULTANTA IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR EUROPENE PENTRU MASURA 1.2.5 SI MASURA 3.2.2.  PE P.N.D.R. DIN F.E.A.D.R. * PROIECTARE LA FAZELE : - STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) - PROIECT TEHNIC (P.T) - DETALII DE EXECUTIE (D.E.) - EXPERTIZA SI DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) - P.T. SI D.E.

 

STUDII GEO-HIDRO ,CHIMIE, LUCRARI FORAJE,

Copyright © 2010 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE

 

Contact details 

    
* 35 – 37 Oltenitei Ave. Bucharest 4, code 041293

Fax (004) 021.332.46.00

((004) 021.332.29.20, (004) 021.332.36.70, (004) 021.332.36.87

e-mail: directorgeneral@ispif.ro

            directorproiectare@ispif.ro

      studii@ispif.ro

       marketing@ispif.ro

     admin_it@ispif.ro